Unplugged Kodlama

Yaş Aralığı: 5-7

Atölye Süresi: 1.5 saat

Kişi Sayısı: 6-12 kişilik gruplar

Ücret: 175 TL

Malzemeler Tüm malzemeler atölye tarafından sağlanacaktır.

Unplugged kodlama atölyesi kodlar, kartlar, ipler, boya kalemleri ve çok sayıda koşuşturma kullanan ilgi çekici oyunlar ve bulmacalar yoluyla çocukların bilgisayar bilimcilerinin yaşadığı türden soruları ve zorlukları deneyimleyerek, programlamayı öğrenmek zorunda kalmadan bilgisayar bilimine tüpsüz dalabilmeleri için geliştirdik. Bilgisayar bilimi, bilgi işlemsel düşünme ve algoritma mantığını öğreten öğrenme etkinlikleri ile çocuklar problemleri çözerken analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanacak; piksel sanatını, ikili numaralandırma sistemini, arama algoritmalarını ve girdi çıktı mekanizmasını eğlenerek öğrenecekler.

Atölye çalışmalarımızda çocuklar ortaya çıkardıkları ürünler eleştirilmediği ve yargılanmadığı için kendilerini güven içinde hissederek ifade edebilirler. Çocukların olabildiğince özgür öğrenme ve yaratıcılıklarını destekleyen, merak ederek, düşünerek, akıl yürüterek, keşfederek problem çözmeye teşvik eden ve arkadaş edinebilecekleri sosyal ortamı sağlayan unplugged kodlama atölyesi sonunda çocuklar bilgisayarlara farklı bir gözle bakacaklar.

Atölyelerimizde çocukların eve gittikten sonra da etkinliklerde geliştirdikleri farkındalıkları sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Bu yüzden ulaşılabilir malzeme bilgisi vermeye çalışıyoruz.

Ön kayıtlar için aşağıdaki form üzerinden tercih ettiğiniz atölye, mekan ve günü seçebilirsiniz.